Dlaczego obliczania śladu węglowego jest ważne? 

Ślad węglowy definiuje się jako ilość gazów cieplarnianych emitowanych w określonym czasie. Najlepszym sposobem na określenie śladu węglowego jest analiza wszystkich etapów i procesów składających się na działalność, co pozwoli rozdzielić zasoby i wiedzieć, gdzie są mocne i słabe obszary w odniesieniu do tego tematu. Jako właściciel firmy może to pomóc w wielu kwestiach, takich jak tworzenie bardziej wydajnych procesów i produktów, uzyskanie dodatkowego finansowania związanego z działaniami na rzecz środowiska od inwestorów lub innych podmiotów, poprawa relacji z kontrahentami, identyfikacja nowych rozwiązań i usprawnień procesów poprzez wykorzystanie zebranych danych dotyczących redukcji odpadów.

Obliczenia śladu węglowego – po co i dla kogo?

Wiedza na temat śladu węglowego pomaga wspierać rozwój firmy. Rozwój organizacyjny to proces, który wymaga planowania, monitorowania i mierzenia wyników. Wiedza o śladzie węglowym pomaga zidentyfikować obszary do poprawy i zaplanować nowe rozwiązania, które są ukierunkowane na zmniejszenie wpływu działalności firmy na środowisko.

Obliczanie śladu węglowego to przede wszystkim narzędzie do optymalizacji procesów produkcyjnych. Pozwala nie tylko określić, gdzie podczas procesu produkcyjnego zużywana jest energia i dochodzi do emisji gazów cieplarnianych, ale także jak je ograniczyć. Na podstawie tej wiedzy staje się jasne, w które obszary dobrze byłoby zainwestować i jakie rozwiązania można wdrożyć. Można tu mówić o zakresach dotyczących cyklu życia produktu.

Obliczanie śladu węglowego to nie tylko sposób na określenie, na ile dana firma jest przyjazna środowisku. Służy również jako narzędzie do obniżenia wpływu na środowisko, na przykład poprzez poprawę efektywności metod produkcji i dostaw. Mówiąc najprościej, mniejszy ślad oznacza mniejsze zużycie energii i materiałów, a także uwalnianie do środowiska zanieczyszczeń z produkcji i innych etapów działalności. Prowadzi to do zmniejszenia kosztów, ponieważ zużywa się mniej energii lub trzeba pozbyć się mniejszej ilości odpadów.

Identyfikacja śladu węglowego poszczególnych procesów lub całych fabryk jest warunkiem koniecznym do dalszej optymalizacji. Proces ten niesie ze sobą szereg korzyści – od samego zmniejszenia emisji dwutlenku węgla po optymalizację procesu produkcyjnego. Podstawą jest analiza wszystkich etapów i elementów procesu. Do kluczowych działań należy zwiększenie efektywności energetycznej, właściwe zarządzanie surowcami, energią i odpadami. Wiele rozwiązań można zastosować w obszarze łańcucha dostaw.

Obliczanie śladu węglowego organizacji – dlaczego warto? 

Ślad węglowy firmy jest również skutecznym narzędziem do wykazania zaangażowania firmy w zrównoważony rozwój. Równolegle do stosowania tej metodologii, firmy powinny również prowadzić proces społecznej odpowiedzialności biznesu, który znajdzie odzwierciedlenie w ich działalności biznesowej i produktach. Definiowanie śladu węglowego jest jedną z najważniejszych i najbardziej użytecznych inicjatyw, które można podjąć w każdej firmie. W szczególności zdefiniowanie kalkulacji emisji dwutlenku węgla pomoże poprawić wizerunek przedsiębiorstwa i przyciągnąć nowych klientów. Inwestorzy zwracają uwagę na działalność i działania przedsiębiorstw, wiedząc, że są one nie tylko ważną częścią ich portfela inwestycyjnego, ale także mają wpływ na ich prognozy, analizy i badania.

Obliczanie śladu węglowego powinno być traktowane jako standardowa część prowadzenia działalności gospodarczej. Ślad węglowy to suma emisji gazów cieplarnianych, jaką ktoś (lub coś) wywołuje – zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni. Dzięki wsparciu niezależnych ekspertów, przedsiębiorstwa mogą ocenić swój wpływ na środowisko i określić sposoby ograniczenia emisji i zużycia zasobów naturalnych. Ponadto, obliczanie śladu węglowego może pomóc w oszczędzaniu pieniędzy. Poprzez zmniejszenie zużycia, firmy mogą zaoszczędzić na kosztach energii, materiałów i transportu, a także zaoszczędzić na utylizacji odpadów.

Artykuł powstał przy współpracy z https://exergy.pl – firmą świadczącą usługi z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.