Zadatek czy zaliczka? różnice i konsekwencje dla obu stron umowy

Czym różni się zadatek od zaliczki? Jakie są prawa i obowiązki stron wynikające z umowy? Sprawdź, co warto wiedzieć przed podpisaniem dokumentu!

Różnica między zadatkiem a zaliczką

Zadatek a zaliczka to dwa terminy finansowe, które często są mylone między sobą. Zadatek jest zwykle uiszczany przez klienta w momencie podpisywania umowy, jako forma przedpłaty za usługę lub towar. Zazwyczaj kwota zadatku wynosi od 10% do 50% wartości całej transakcji. Po wpłacie zadatku sprzedawca ma pewność, że klient nie rezygnuje z umowy i jest bardziej skłonny do jej realizacji. W przypadku rezygnacji ze strony klienta, firma może zachować część lub całość wpłaconego zadatku jako rekompensatę za poświęcone czas i koszty poniesione na przygotowanie zamówienia.

Natomiast zaliczka to częściowa płatność za wykonaną pracę lub dostarczony produkt. Jest ona regulowana w momencie ustalania warunków umowy pomiędzy kupującym a sprzedającym (czyli zleceniodawcą i wykonawcą). W tym przypadku konkretna wartość zostaje wymieniona w umowie oraz określona jest data płatności drugiej raty. Zaliczkę należy rozliczyć podczas formalnego zwieńczenia realizacji usługi lub wydania powierzonych rzeczy.

Różnica między zadatkiem a zaliczką

W jakim celu pobiera się zadatekzaliczkę

Zadatek i zaliczka to dwa pojęcia często mylone ze sobą, ale oznaczające zupełnie inne kategorie w rachunkowości przedsiębiorstw. Pobieranie zadatku ma na celu zabezpieczenie interesów sprzedawcy lub wykonawcy usług, który nie chce ryzykować braku zapłaty za swoją pracę. Zadatek jest umownie określoną sumą pieniędzy przez kupującego bądź zleceniodawcę i stanowi potwierdzenie zawarcia umowy oraz symboliczną zapłatę na poczet zamówienia.

Z kolei pobieranie zaliczek ma na celu równomierne rozłożenie kosztów dla obydwu stron (sprzedającego oraz kupującego) oraz uchronienie sprzedającego przed ponoszeniem dużych kosztów na etapie realizacji zamówienia.

Przyjęcie takiej polityki finansowej zmniejsza też ryzyko utraty płynności finansowej i niemożności przejęcia nowych zamówień ze względu na niedostateczny kapitał obrotowy.

Kiedy trzeba zwrócić zadatekzaliczkę

Zadatek a zaliczka to kwestie, które dotyczą wielu umów i transakcji.

Są one pobierane w celu zabezpieczenia interesów jednej ze stron umowy i mają na celu zagwarantowanie dokonania umowy lub wykonania usługi.

W praktyce zadatek jest często wykorzystywany przy zakupie nieruchomości lub podpisaniu kontraktu zaś zaliczkę można spotkać między innymi przy wynajmie sprzętu lub współpracy na jakiś czas.

Zadatek jest zwykle wpłacany przez osobę, która chce zawrzeć daną umowę jako potwierdzenie, że ma ona poważne intencje co do jej realizacji. Niestety jednak, niejednokrotnie zdarza się sytuacja, w której po wpłaceniu zadatku doszło do tego, że druga strona nie była już skłonna do przystąpienia do tejże transakcji. W takiej sytuacji osoba wpłacająca zadatek może bez problemu zażądać jego zwrotu od odbiorcy oraz w przypadku nie uwzględnienia prośby posiada prawo dochodzić swoich praw przed sądem.

Kiedy trzeba zwrócić zadatekzaliczkę

Porównanie zalet i wad obu rozwiązań

Zadatek i zaliczka to dwa spośród wielu sposobów finansowania projektów lub zawierania umów. Choć pozornie różnią się od siebie, oba rozwiązania mają swoje wady i zalety.

Przyjrzyjmy się bliżej temu, co odróżnia zadatek od zaliczki.

Na korzyść zadatku przemawia przede wszystkim fakt, że jest on formą płatności przed dokonaniem usługi lub dostarczeniem produktu. Dzięki temu dla wykonującego zadanie klienta stanowi gwarancję, że otrzyma wynagrodzenie za wykonaną pracę. Z kolei zaliczka jest formą częściowej zapłaty, która może nie sprawdzić się w przypadku rezygnacji klienta z usług wykonawcy. Warto jednak pamiętać, że zarówno zadatek jak i zaliczka powinny być dokładnie opisane w umowie między stronami oraz ustalone na odpowiednim poziomie, tak aby korzystać jednocześnie ze wszystkich ich zalet.

Jak uniknąć nieporozumień przy wpłacie zadatku lub zaliczki

Zadatek a zaliczka to dwie różne rzeczy, lecz często bywają mylone. Zadatek to pewna suma pieniędzy wpłacana z góry, jako forma „rezerwacji” usługi lub towaru. Wpłata ta ma przekonać sprzedawcę o naszej poważnej intencji nabycia przedmiotu lub skorzystania z usługi w przyszłości. Natomiast zaliczka jest już bardziej konkretna – mówimy tutaj o częściowej opłacie za zakupiony towar lub wykonaną usługę.

Aby uniknąć nieporozumień przy dokonywaniu wpłaty zadatku albo zaliczki warto jasno określić warunki umowy.

Należy precyzować jakie świadczenie będzie realizowane, jaki jest termin wykonania usługi czy wysyłki towaru oraz w przypadku zadatku – co należy uczynić, aby odzyskać poniesione koszty, np.

Jak uniknąć nieporozumień przy wpłacie zadatku lub zaliczki

Podsumowanie

Zadatek a zaliczka są to dwie różne formy płatności, które mogą być stosowane w transakcjach handlowych. Zadatek jest formą zabezpieczenia przed niewywiązaniem się z umowy przez drugą stronę i stanowi część raty końcowej, natomiast zaliczka jest to częściowa wpłata przed dokonaniem całkowitej transakcji. Obie formy płatności mają swoje plusy i minusy, dlatego ważne jest dokładne zapoznanie się z warunkami umowy oraz uważna analiza sytuacji przed podjęciem decyzji o wyborze jednej ze sposobów płatności.

Zadatek czy zaliczka? różnice i konsekwencje dla obu stron umowy – FAQ

Czym różni się zadatek od zaliczki?

Zadatek to część ustalonych całkowitych honorariów za wykonanie usługi, pobrana przez wykonawcę przed rozpoczęciem jej realizacji. Z kolei zaliczka to część należności uiszczona przez klienta zaraz po podpisaniu umowy.

Czy korzystanie z zadatku czy zaliczki jest bezpieczne dla obu stron?

Tak, korzystanie z tej formy płatności jest bezpieczne i chroni interesy zarówno wykonawcy jak i klienta. Dzięki ich wprowadzeniu obie strony wiedzą na czym stoją, a w razie wycofania się jednej ze stron przewiduje to umowa.

Jakie uwagi powinny zostać zawarte w umowie dotyczącej zadatku lub zaliczki?

Umowa musi określać kwotę zadatku lub wysokość zaliczki oraz datę dokonania płatności. Warto doprecyzować również sytuacje, kiedy ewentualnym zwrotem pieniędzy zostaną obłożone dodatkowe koszty np. w przypadku rezygnacji jednej ze stron.

Ile wynosi typowo wysokość zadatku lub zaliczki?

Wysokość zadatku czy zaliczki ustala się indywidualnie pomiędzy stosownymi stronami (klientem oraz wykonawcą). Zadatek typowo wynosi od 30 do 50 % umówionej kwoty, natomiast zaliczka stanowi około 10-20% całkowitej ceny usługi.

Jaki jest termin realizacji usługi po otrzymaniu zadatku lub zaliczki?

Termin wykonania usługi powinien zostać sprecyzowany w umowie. W większości przypadków jednak moment dokonania wpłaty zadatku czy zaliczki uruchamia proces pracy i towarzyszące mu realistyczne tempo udzielania informacji klientowi, wykonania zamówienia itd. przez wybranego wykonawcę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.