Pasze bez GMO. Wiemy od kiedy!

Polska jest jednym z pierwszych krajów, który uchwalił zakaz stosowania pasz GMO. Od 2024 roku wszystkie zwierzęta w Polsce będą karmione paszą bez GMO, co oznacza wyraźne odejście od organizmów modyfikowanych genetycznie.

Chociaż Polska była liderem w badaniach nad GMO, rząd podjął ostatnio kroki w celu zmniejszenia zależności od tych upraw i składników. Nowy zakaz stosowania pasz jest tylko jednym z kroków w tym kierunku.

Zakaz genetycznie modyfikowanej paszy

Polski rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o paszach i ustawy o odpadach, który został przygotowany przez resort rolnictwa. Nowe przepisy dostosowują polskie prawo do unijnych regulacji dotyczących wytwarzania, obrotu i stosowania pasz leczniczych.

Chodzi o ujednolicenie wymagań, jakie muszą spełniać podmioty działające na rynku paszowym, zgodnie z którymi mogą wytwarzać, przechowywać i transportować pasze lecznicze lub półprodukty.

Projekt nowelizacji przewiduje, że wojewódzcy lekarze weterynarii będą mieli za zadanie zatwierdzać podmioty, które wytwarzają, przechowują, transportują lub wprowadzają do obrotu pasze lecznicze lub półprodukty. Dotyczyć to będzie także wytwórni pasz ruchomych.

Dodano również, że obowiązkowa rejestracja będzie dotyczyła podmiotów, które: prowadzą wyłącznie działalność handlową i nie przechowują pasz leczniczych lub półproduktów w swoich obiektach, transportują lub przechowują pasze lecznicze lub półprodukty wyłącznie w szczelnych opakowaniach lub pojemnikach, prowadzą handel detaliczny paszami leczniczymi dla zwierząt domowych.

Na czym polega ustawa?

Polskie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadza nowe przepisy dotyczące wytwarzania, obrotu i stosowania pasz leczniczych. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2024 roku.

Projekt nowelizacji przewiduje również wprowadzenie pojęcia recepty weterynaryjnej na pasze lecznicze, która jest odzwierciedleniem funkcjonującego zlecenia na pasze lecznicze.

/Obraz Chris LeBoutillier z Pixabay

Z dniem 1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do stosowania w paszach

Nowe przepisy wprowadzą też system gromadzenia i utylizacji przeterminowanych lub niewykorzystanych pasz leczniczych lub półproduktów – dodano. Producenci i dystrybutorzy pasz leczniczych będą zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów.

„Nowe rozwiązania poprawią efektywność rynku wspólnotowego UE w zakresie wytwarzania, obrotu i stosowania pasz leczniczych. Utrzymana zostanie również silna pozycja Polski i konkurencyjność krajowej produkcji zwierzęcej, a także usprawniony zostanie system zagospodarowania niewykorzystanych lub przeterminowanych pasz leczniczych lub półproduktów” – podsumowano (PAP)

Co ze starymi założeniami?

Polska ustawa regulująca produkcję pasz została zmieniona 1 stycznia 2020 roku. Nowelizacja ta zmieniła przepisy z 2006 roku i miała wprowadzić od 2020 roku zakaz karmienia zwierząt paszami genetycznie modyfikowanymi (GMO). W momencie wejścia w życie przepisów z 2006 ustalono jednak, że przepis ten wejdzie w życie dopiero w 2008 roku a nie w domniemanym 2006. Termin ten był oczywiście przesuwany kolejnymi nowelizacjami w 2008 r., 2013 r., w 2017 r. i w 2019 r.

Podczas prac nad nową ustawą w Sejmie pojawiały się kolejne propozycje przesunięcia zakazu o trzy lata, dwa lata i cztery lata. Przedstawiciele przemysłu paszowego zwracali uwagę, że nie będzie to możliwe bez zastąpienia śruty sojowej GMO innymi rodzajami białka oraz zwiększenia udziału krajowych surowców – bobu i roślin strączkowych – w produkcji pasz. Importowana śruta sojowa GMO stanowi 70% całkowitej produkcji pasz; 26-30% stanowi krajowa produkcja białka składająca się głównie z nasion roślin strączkowych, suszonych bulionów i poekstrakcyjnej śruty rzepakowej.

Polska importuje rocznie około 2,5 mln ton śruty sojowej GM; jest ona wykorzystywana w produkcji pasz dla drobiu i świń. Także jak na ten moment ciężko powiedzieć czy snute plany rzeczywiście wejdą w życie 1 stycznia 2024 roku.

__________________________

Autor: Julia Kownacka

Autor zdjęcia głównego: wirestock, Freepik

Materiał źródłowy: forsal.pl, gov.pl, farmer.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.