Nowy wiek emerytalny w Polsce. Propozycja Andrzeja Dudy

Wprowadzenie emerytur za staż pracy, czyli emerytur związanych z liczbą przepracowanych lat, było jedną z obietnic prezydenta Andrzeja Dudy podczas jego kampanii wyborczej.

Prezydent RP Andrzej Duda złożył stosowny projekt, który opisuje zasady przechodzenia na emeryturę za staż pracy. Wynika z niego, że będzie można z niej skorzystać od 2023 roku. Oczywiście najpierw na ten pomysł musi zgodzić się Sejm i Senat.

Nowy wiek emerytalny – propozycja Andrzeja Dudy

Polski prezydent zaproponował nową ustawę, która zastąpiłaby obecny system emerytur senioralnych. Główna różnica polega na tym, że nowe obliczenia są oparte na latach przepracowanych zamiast na wieku (do tej pory było to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) więc kobiety i mężczyźni będą musieli pracować o wiele więcej dłużej, zanim otrzymają emeryturę za staż pracy. Niektórzy eksperci twierdzą, że może to być korzystne dla młodych ludzi, którzy chcą rozwijać swoją karierę, a następnie przejść na emeryturę później, ponieważ mogą pracować dłużej niż w obecnym systemie. Jednak inni twierdzą, że zmiany te zniechęcą niektórych ludzi do szukania pracy lub pozostawania w zatrudnieniu przez dłuższy czas.

Co jeszcze znalazło się w projekcie prezydenta RP? Trzeba będzie mieć przepracowany określony czas pracy, by przejść na emeryturę stażową. Ma to być:

  • 39 lat dla kobiet
  • 44 lata dla mężczyzn

Czym są emerytury stażowe?

Emerytura za wysługę lat to projekt, który został złożony w Sejmie przez NSZZ „Solidarność”. Jego celem jest zastąpienie obecnego systemu wcześniejszych emerytur, które są związane z wiekiem, systemem opartym na stażu pracy.

/Obraz Sabine van Erp z Pixabay

Swój projekt, dotyczący emerytur stażowych złożyła w Sejmie także „Solidarność”. Pod tym projektem podpisało się 235 tysięcy osób.

Dla przypomnienia: żeby obywatelska inicjatywa ustawodawcza mogła trafić do parlamentu, potrzebne jest co najmniej 100 tys. podpisów osób posiadających pełnię praw wyborczych.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Prawo to ma obejmować tylko osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku.

Ponadto projekt przewiduje, że aby otrzymać emeryturę za wysługę lat, trzeba by zgromadzić kapitał emerytalny wystarczający na emeryturę w wysokości co najmniej najniższej emerytury. Wynika to z faktu, że emerytury opłacane są ze zgromadzonych środków pochodzących ze składek pracowników oraz środków pochodzących od pracodawców.

Należy pamiętać, że prawo nie zobowiązuje do przejścia na emeryturę po osiągnięciu tego stażu pracy. Można kontynuować pracę lub wziąć urlop z jakiegokolwiek powodu. Jednakże, jeśli będziemy chcieli przejść na emeryturę i otrzymać świadczenia pieniężne przyznane przez nowe prawo, będziemy musieli złożyć wypowiedzenie umowy o pracę wraz z listem emerytalnym u pracodawcy.

Od kiedy emerytury stażowe wejdą w życie?

/Obraz autorstwa pressfoto na Freepik

Prezydent zapowiedział, że podpisze ustawę o emeryturach z tytułu wysługi lat, gdy przejdzie ona procedurę legislacyjną w Sejmie i Senacie. To może zająć trochę czasu. Sejm ma trzy miesiące od dnia złożenia ustawy u marszałka na przystąpienie do pierwszego czytania.

Po drugim i trzecim czytaniu Senat ma 30 dni na ustosunkowanie się do projektu ustawy (może go odrzucić, przyjąć bez zmian lub wnieść poprawki – jeśli je wniesie, musi się nimi zająć Sejm).

Po uchwaleniu ustawy w Sejmie, Marszałek przekazuje ją do podpisu Prezydentowi. Po braku sprzeciwu z jego strony, zarządza on publikację w Dzienniku Ustaw. Jeśli po 14 dniach nie ma sprzeciwu, ustawa wchodzi w życie i zyskuje moc prawną.

__________________________

Autor: Magdalena Chowaniec

Autor zdjęcia głównego: Jakub Szymczuk, prezydent.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.