Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych?

Chcesz wiedzieć, ile wynosi zasiłek dla bezrobotnego? To bardzo ważna informacja dla każdej osoby, która straciła pracę lub szuka jej po raz pierwszy. Przeczytaj nasz artykuł i poznaj najważniejsze informacje na ten temat!

Kwota zasiłku bezrobocia

Zasiłek dla bezrobotnych to świadczenie pieniężne, które przysługuje osobie pozbawionej pracy i gotowości do podjęcia zatrudnienia.

W 2021 roku kwota zasiłku bezrobocia wynosi maksymalnie 1 400 złotych miesięcznie.

Ostateczna wysokość zasiłku jest uzależniona od dotychczasowego zarobku osoby ubiegającej się o świadczenie oraz długości przepracowanych lat.

Warto jednak pamiętać, że w przypadku braku wcześniejszych zarobków, czyli kiedy osoba dopiero szuka swojego pierwszego zatrudnienia, kwota przyznawanego zasiłku może być niższa. Ponadto istnieją różnego rodzaju uwarunkowania prawne oraz dochody pozostające równocześnie w posiadaniu bezrobotnej osoby lub jej rodziny, wpływające na ostateczną wysokość zasiłku bezrobocia.

Kwota zasiłku bezrobocia

Ile otrzyma bezrobotny

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych uzależniona jest od wielu czynników – m. in. czasu trwania okresu pobierania świadczenia, rodzaju umowy, poziomu wynagrodzenia w poprzedniej pracy czy też wieku osoby ubiegającej się o zasiłek. W pierwszych 3 miesiącach zasiłek wynosi 1200 zł brutto i jest wypłacany przez urząd pracy. Po tym okresie wysokość świadczenia może zmienić się oraz zostanie wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Oprócz kwoty podstawowej przysługują również różne dodatki (np. dojazdowe). W przypadku młodych ludzi przyznawane są tzw. staże integracyjne, polegające na szkoleniu zawodowym czy też udzielaniu pomocy psychologicznej przez doradcę zawodowego. Sa to jednak wyjątki, a standardowe wsparcie finansowe wynosi jak już wspomnieliśmy 1200 zł brutto na początek.

Zasiłek dla osób bez pracy

Zasiłek dla bezrobotnego to jedno z ważniejszych świadczeń pozwalających utrzymać się na powierzchni bez pracy. W Polsce wysokość zasiłku uzależniona jest od okresu poprzedzającej 12 miesięcy, w których osoba ubiegająca się o zasiłek pracowała i przyczyny utraty pracy. Minimalna kwota wynosi obecnie 1200 złotych brutto, co jednak może ulec zmianie na skutek indywidualnych czynników, takich jak choćby przedstawienie pozytywnej opinii lekarza lub odpowiedniej instytucji. Najczęściej otrzymują go osoby bezrobotne dłużej niż pół roku, aczkolwiek warunki pobierania zasiłku mogą się różnić w zależności od wybranej ścieżki aktywności zawodowej.

Jeśli ktoś nie spełnia kryterium pobierania zasiłku dla bezrobotnych, ale będzie przysługiwała mu jakaś inna forma pomocy finansowej, warto o nią poprosić. Skrajna sytuacja materialna nie musi wpływać negatywnie na rozwój kariery zawodowej – mnóstwo programów rządowych oraz prywatnych działań charytatywnych dostarcza pomocy osobom zagrożonym ubóstwem czy brakiem stabilizacji zatrudnienia.

Warto jest więc szukać wszelkich źródeł wsparcia, aby osoby bezrobotne nie czuły się odsunięte na margines.

Zasiłek dla osób bez pracy

Jakie wsparcie finansowe

Zasiłek dla bezrobotnych to wsparcie finansowe, które może pomóc osobom bez pracy w utrzymaniu podstawowych potrzeb. Wysokość zasiłku uzależniona jest od szeregu czynników, takich jak długość okresu zatrudnienia przed utratą pracy, wysokości wcześniej pobieranych wynagrodzeń oraz ewentualnego dodatkowego ubezpieczenia od pracy. Maksymalna kwota zasiłku dla osoby bez żadnych obciążeń rodzinnych wynosi aktualnie około 1,4 tysiąca złotych netto.

Ponadto warto pamiętać, że wysokość zasiłku nie jest stała i co jakiś czas podlega modyfikacjom uchwalanym przez rząd. Dodatkowo, osoba pobierająca zasiłek ma pewne obowiązki wobec urzędu – musi starać się o pracę, podejmować propozycje ofert pracy przedstawiane przez urząd oraz rejestrować wszelką zmiany sytuacji życiowej np. zmieniony adres zamieszkania czy brak możliwości dojazdu na proponowane oferty pracy.

Wynagrodzenie za bezrobotnią

W Polsce zasiłek dla bezrobotnych to forma wsparcia finansowego, którą otrzymuje osoba bezrobotna, spełniająca określone warunki.

Aktualnie wysokość tego świadczenia wynosi 1200 zł brutto miesięcznie i przysługuje osobom bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie pracy.

W sytuacji, gdy osoba jest jedynym członkiem rodziny i prowadzi gospodarstwo domowe, otrzymuje ona zasiłek w kwocie 1600 zł brutto. Ponadto przyznawane są dodatki np. za samotne wychowywanie dziecka czy za długotrwałe bezrobocie.

Zasiłek dla bezrobotnych nie jest jednak równoznaczny z pełnoprawnym wynagrodzeniem i suma ta powinna raczej stanowić pomoc niż cel do osiągnięcia. Oczywiście istnieją również sytuacje wyjściowe, gdy po utracie pracy potrzebujemy czasu na poszukiwanie kolejnego miejsca pracy lub zdobycia dodatkowych kwalifikacji. W takich przypadkach instytucje państwowe oferują również pomoc doradczą oraz szkolenia umożliwiające szybszą reintegrację zawodową.

Wynagrodzenie za bezrobotnią

Podsumowanie

Zasiłek dla bezrobotnego w Polsce wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli od stycznia 2021 roku wynosi to 1250 złotych brutto miesięcznie. W przypadku bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat z co najmniej 20-letnim stażem pracy, zasiłek może wynieść nawet do 2000 złotych brutto miesięcznie. Zasiłek można pobierać przez maksymalnie 12 miesięcy, po czym trzeba ubiegać się o przedłużenie lub inne wsparcie finansowe.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych? – FAQ

Jakie są kryteria wyznaczające wysokość zasiłku dla bezrobotnych?

Wysokość zasiłku dla bezrobotnego wynika ze wzoru, który uwzględnia m.in. uprzedni dochód oraz okres pobierania zasiłku.

Czy każdy bezrobotny jest uprawniony do zasiłku na tym samym poziomie?

Nie, wysokość zasiłku dla bezrobotnych może różnić się w zależności od indywidualnej sytuacji finansowej i czasu pobierania zasiłku.

Ile wynosi minimalna kwota zasiłku dla bezrobotnych?

Minimalna kwota zasiłku dla bezrobotnych wynosi obecnie 1200 złotych brutto miesięcznie.

Ile wynosi maksymalna kwota zasiłku dla bezrobotnych?

Maksymalna kwota zasiłku dla bezrobotnych to 2200 złotych brutto miesięcznie.

Czy istnieją dodatkowe świadczenia, które można otrzymać razem ze zasiłkiem dla bezrobotnego?

Tak, osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnego mogą skorzystać także ze wsparcia finansowego w ramach dodatkowych programów socjalnych, takich jak „Dobry start”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.