Elektromobilność w Polsce rozkwita. Turcy zainwestują 140 mln w zakład produkcyjny

W nowym zakładzie spółka planuje produkować rocznie około 300 ton siarczanu niklu i około 10 ton węglanu kobaltu – główne składniki komponentów do produkcji akumulatorów. Przy pełnym wykorzystaniu mocy produkcyjnych zakład będzie zatrudniał około 100 osób.

Ege Kimya działa w Europie i Azji i jest jedną z wiodących firm chemicznych w Turcji. Produkuje produkty, w tym węglan litu, wodorotlenek litu i różne rodzaje siarczanów niklu.

Akumulatory to tylko początek

Stargardzki zakład Ege Kimya, tureckiej firmy produkującej elementy i materiały do produkcji akumulatorów, ma stać się pierwszym w Europie zakładem produkującym elementy akumulatorów z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem węglowym (CFRP) oraz innych innowacji.

Inwestycja warta jest blisko 140 mln zł i pozwoli Ege Kimya znacząco zmniejszyć ślad węglowy samochodów elektrycznych produkowanych w Europie. W samym zakładzie planowane jest wykorzystanie technologii bez emisyjnych oraz odnawialnych źródeł energii.

Dzięki zlokalizowaniu fabryki w Polsce, europejskie koncerny samochodowe i producenci baterii będą mogli znacznie zmniejszyć ślad węglowy swojej produkcji. Ege Kimya ma zainwestować w Stargardzie blisko 140 mln zł. W pierwszej fazie zajmie ⅓ zakupionego terenu, a w kolejnych latach zamierza się rozbudowywać. Produkcja komponentów ma ruszyć w połowie 2024 roku.

Turecka inwestycja to kolejny dowód na to, że Polska wyrasta na głównego producenta komponentów do baterii w sektorze elektromobilności.

Rozwój elektromobilności to projekt, którego powodzenie jest uwarunkowane dokonaniem przekształceń w wielu sferach. Zaniechanie rozwoju jednej sfery spowolni rozwój pozostałych. Projekt wymaga stworzenia dynamicznego środowiska, w którym różne podmioty będą wzajemnie wspierać swoje działania.

Plan rozwoju elektromobilności w Polsce

Dotychczasowe doświadczenia zebrane na etapie prac nad planem wskazują, że w projekcie oprócz władz centralnych i samorządowych musi uczestniczyć przemysł, przedsiębiorstwa w początkowych fazach rozwoju, instytucje finansowe i światowa nauka. Bez stworzenia ekosystemu rozwój elektromobilności będzie fragmentaryczny i nie pozwoli na stworzenie nowej branży. Tworzenie ekosystemu będzie procesem długotrwałym i musi uwzględniać istniejące w Polsce bariery. Jedną z nich jest kształtujący się kapitał społeczny, którego niewystarczający poziom utrudnia współpracę między podmiotami, nawet jeśli wszystkie strony mają wspólny interes w jej prowadzeniu. Ponadto mamy znacznie krótszą tradycję współpracy nauki z biznesem, co przekłada się na ograniczone zaufanie po obu stronach oraz brak rozwiniętych instytucji do takiej współpracy. Konieczne jest stworzenie nowych podmiotów, które zdynamizują funkcjonowanie ekosystemu, ponieważ liczba pedałów gazu finansuje aniołów biznesu z doświadczeniem w rozwijaniu projektów przemysłowych jest niewystarczająca.

______________________

Autor: Julia Kownacka

Autor zdjęć: Freepik

Materiał źródłowy: swiatoze.pl, pim.pl,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.